>
        Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK      O WEBUŽELEZNIČNÍ SÍŤOSTATNÍ

[rozbalit menu | sbalit menu]


Na stránkách v této části se pohybujte pomocí rozbalovacího menu v levé části. Obsah je rozdělen na:

 • stanice a zastávky (abecední seznam bývalých i současných stanic a zastávek),
 • tratě (historie trati, mezistaniční úseky, odbočky, výhybny atd.),
 • spojky mezi tratěmi,
 • vlečky z jednotlivých stanic.

Dělení na tratě, spojky a vlečky je čistě účelové a místy neodpovídá drážním zvyklostem. Je prezentováno tak, aby bylo přehledné a aby respektovalo historický vývoj.

Každá položka v menu odkazuje na samostatnou kapitolu, rozdělenou do tří částí (záložek):

 • textový popis
 • fotogalerii
 • interaktivní mapu

Poznámky k mapám:

 • Pomocí menu vpravo nahoře lze volit různé mapové podklady.
 • Pro přehlednost (zejména u stanic) je někdy oblast zájmu ohraničena a podbarvena.
 • Je-li zákres kolejí vícebarevný, je význam jednotlivých barev popsán v odstavci nad mapou.
 • Textové popisy mají barvu podle příslušnosti ke kresbě. V některých případech je pro přehlednost použita zlatá barva popisů.
 • Černě jsou uváděna čísla kolejí.


Pokud hledáte fotografie z vybraných stavebních akcí, můžete namísto menu vlevo použít následující rozcestník:

Hlavní nádraží
2003-2004 snesení tělesa spojky mezi Dolním a Hlavním nádražím
2003-2004 demolice areálu Vaňkovka
4-8/2007 stavba lávky přes Svratku
6-8/2008 úprava jižního napojení odstavného nádraží A
2008-2013 stavba BC Titanium
2010-2011 úpravy odstavného nádraží S
7-9/2013 rekonstrukce mostu Křenová
6/2016 rekonstrukce II. nástupiště

Dolní nádraží
11/2007 stavba spojky mezi odstavným nádražím B a Dolním nádražím
7-8/2008 úprava napojení vlečky Kovošrot
7-8/2008 úprava napojení vlečky Feramo
10/2008 úprava kolejí u rampy
10-11/2009 úprava jižního zhlaví
3-4/2010 úprava jižního zhlaví odstavného nádraží B
10-11/2010 demolice domu Plotní 6
6-7/2013 úpravy na osobní provoz

nákladní průtah
2007-2009 zánik původní trasy Horní Heršpice - Dolní nádraží
2008-2009 stavba nové trasy Horní Heršpice - Dolní nádraží

Horní Heršpice
10/2007 úpravy TZZ v úseku Horní Heršpice - Modřice
11/2007 demolice bývalých strážních domků
11/2007 demolice zástavby Severní x Sokolova
12/2007 snesení mostu 90. koleje přes břeclavskou trať
2007-2008 snesení přejezdu přes ul. Bohunickou
2007-2008 zánik nákladiště Nový jih
2007-2008 stavba podjezdů na odstavném nádraží H
2007-2008 stavba provozní budovy odstavného nádraží H
2007-2009 přestavba stanice
2007-2009 úprava trasy 90. koleje
2007-2009 stavba silničního podjezdu
2007-2009 úpravy jižního zhlaví a odbočení 93. koleje
3/2008 snesení mostu 90. koleje přes ul. Sokolovu
2008-2009 stavba služebního podchodu
2008-2009 stavba mostu 90. koleje přes břeclavskou trať
2008-2010 stavba myčky a napojení do odstavného nádraží F
6/2009 snesení lávky pro pěší
4-9/2009 stavba mostu 90. koleje přes ul. Sokolovu
7/2010 rekonstrukce silničního nadjezdu Vídeňská
5-7/2015 modernizace úseku Horní Heršpice - Modřice

Chrlice
5/2005 rekonstrukce sokolnického zhlaví
9/2013 rekonstrukce brněnského zhlaví
7/2016 rekonstrukce výhybek č. 7 a 8 a přejezdu
7/2017 rekonstrukce 3. staniční koleje

Slatina
2004-2005 stavba silničního nadjezdu (Švédské valy)
2004-2006 stavba silničního nadjezdu (Tuřanka) a snesení přejezdu

Židenice
7-11/2015 modernizace úseku Židenice - Maloměřice
5/2016 rekonstrukce mostů na židenické spojce

nová Tišnovka
3-4/2002 rekonstrukce silničního nadjezdu třídy Generála Píky
9-12/2006 výstavba zastávky LesnáLicence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).